راهکار های حوزه ICT

راه کار جامع مراکز داده

پیاده سازی مکانی امن و مقاوم (از لحاظ فیزیکی و دیجیتالی) جهت تمرکز سرورها و منابع شبكه به منظور استفاده مشترك تمام واحدهای سازمان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار برای تحقق اهداف یك سازمان می باشد. شرکت "گسترش فناوری آروند" مفتخر است با در اختیار داشتن کارشناسان دارای مدارک رسمی شرکت هایی هم چون CISCO، hp، EMC2، BICSI، vmware و ... ، ورای فروش و ارایه ی تجهیزات اکتیو شبکه، خدمات طراحی، نصب، پیاده سازی، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش راه کار های جامع Data Center را مطابق با آخرین فنآوری های روز ارائه نماید.

ادامه مطلب ...

تاریخ:دوشنبه 16 اسفند 1395

راه کار جامع شبکه دیتا و انتقال

شرکت گسترش فناوری آروند با در اختیار داشتن کارشناسان دارای مدارک رسمی شرکت هایی هم چون CISCO، Microsoft، hp، CompTIA، BICSI، vmware، MikroTik و ... آماده طراحی، نصب، پیاده سازی، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش راه کار های جامع LAN & WAN و خدمات قابل ارائه بر آن با بهره گیری از آخرین فنآوری های روز می باشد

ادامه مطلب ...

تاریخ:دوشنبه 16 اسفند 1395

راه کار جامع مجازی سازی

شرکت گسترش فناوری آروند با در اختیار داشتن کارشناسان دارای مدارک رسمی شرکت هایی هم چون vmware، 2 و ... آماده طراحی، نصب، پیاده سازی، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش راه کار های جامع Virtualization و خدمات قابل ارائه بر آن با بهره گیری از آخرین فنآوری های روز می باشد . .

ادامه مطلب ...

تاریخ:دوشنبه 16 اسفند 1395

کار جامع VoIP

شرکت گسترش فناوری آروند با در اختیار داشتن کارشناسان دارای مدارک رسمی شرکت هایی هم چون CISCO، Elastix و ... آماده طراحی، نصب، پیاده سازی، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش راه کار های جامع VoIP و خدمات قابل ارائه بر آن با بهره گیری از آخرین فنآوری های روز می باشد .

ادامه مطلب ...

تاریخ:دوشنبه 16 اسفند 1395